Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

Organizacja pierwszego dnia wiosny dla uczniów klas I-III

18 marca 2019

ŚRODA – 20.03.2019

KLASY I, II, III W RAMACH OBCHODÓW 1 DNIA WIOSNY UCZESTNICZĄ W SEANSIE FILMOWYM NA SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ W WARSZTATACH WIOSENNYCH POD HASŁEM „DZIEŃ KWITNĄCEGO KAPELUSZA”.

KLASY I-III PRZYCHODZĄ W TYM DNIU DO SZKOŁY NA GODZ. 8.30, KOŃCZĄ ZAJĘCIA O GODZ. 12.30

KLASY I-III IDĄ DO KINA POD OPIEKĄ WYCHOWAWCÓW, A KLASY IV Z NAUCZYCIELEM UCZĄCYM NA DANEJ LEKCJI.

NA LEKCJI 1, 2 W SALI NR 13 KLASA IV A UCZESTNICZY W WARSZTATACH POD HASŁEM PRAWA DZIECKA.

UWAGA KLASY VI B, VI D

W ŚRODĘ W GODZ. 16.00-18.00 DYREKCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 ZAPRASZA UCZNIÓW I RODZICÓW NA DNI OTWARTE.

Loading