Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

Organizacja przerwy majowej

23 kwietnia 2018

UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE !!!

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 30.04., 2 i 4.05.2018 r. to dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tych dniach świetlica szkolna zapewnia dzieciom opiekę w godzinach od godz. 7.00 do 16.00 /nie ma obiadu/.

Ze względów organizacyjnych bardzo proszę rodziców lub uczniów chcących skorzystać z zajęć opiekuńczych organizowanych w szkole w wyżej wymienionych dniach o zgłoszenie tego faktu wychowawcy do dnia 24.04.2018.

Loading