Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

Otwarcie ekopracowni OZE

12 października 2023
12 października 2023 roku obyła się miła uroczystość otwarcia „pracowni OZE”. Wzięli w niej udział Jerzy Naszkiewicz – Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Opolu, Bartłomiej Stawiarski – Burmistrz Namysłowa, Ewelina Moniuszko-Czuczwara – Wiceburmistrz Namysłowa, Krzysztof Kwietniewski- Naczelnik Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, dyrektorzy naszej szkoły Panowie Piotr Lechowicz i Stefan Kostecki oraz Pan Tomasz Śniadecki i uczniowie klasy 6c.

Nowocześnie wyposażona pracownia powstała dzięki środkom finansowym pozyskanym na realizację zadania pn. „Pracownia OZE – zielone serce szkoły” w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł 74 238,00 zł, a kwota przyznanej dotacji to 66 814,20 zł. W ramach dofinansowania przeprowadzono remont i wyposażenie sali lekcyjnej. Zakupiono nowe ławki i krzesełka dla uczniów, szafy, tablicę obrotową oraz biurko dla nauczyciela. Na ścianie pojawiła się tematyczna fototapeta, a na oknach nowe rolety. Zakupiono nowoczesne, interdyscyplinarne pomoce dydaktyczne (przenośne zestawy fotowoltaiczne, monitor interaktywny 86” wraz z zestawem komputerowym, klasowa fizyka z walizki, samochody z napędem wodorowym, Doświadczenia STEM – zielona energia, zestawy Energia odnawialna – badam źródła czystej energii, kamera do wideokonferencji).
Ekopracownia umożliwi uczniom zdobywanie wiedzy o otaczającym świecie, poprzez możliwość wykonywania obserwacji, badań, pomiarów oraz odkrywanie świata za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnej w tematyce odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej.
Składamy serdecznie podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do powstania nowoczesnej „EKOPRACOWNI 2023 OZE”, szczególnie Panom Jerzemu Naszkiewiczowi i Bartłomiejowi Stawiarskiemu za wsparcie finansowe projektu.

 

Loading