Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

Sukces w Konkursie Historycznym

11 lutego 2018

5 stycznia w Szkole Podstawowej nr 1 odbył się gminny etap Olimpiady Historycznej. Etap obejmował treści z historii powszechnej oraz historii Polski od prehistorii do roku 1815. Test złożony był z zadań zamkniętych i otwartych. Uczniowie musieli wykazać się wiadomościami i umiejętnościami znacznie wykraczającymi poza podstawę programową. Naszą szkołę reprezentowało czworo uczniów, którym udało się zdobyć pierwsze cztery miejsca, dzieląc się ex aequo drugą pozycją z uczennicą z SP5. Uczniów do konkursu przygotowała Pani Ilona Górecka. Oto końcowa klasyfikacja:
1 miejsce Szymon Jama kl. VIIb
2 miejsce Mateusz Kozyra kl. VIIa
3 miejsce Marek Wełomański kl. VIIa
4 miejsce Kacper Putowski kl. VIIb
GRATULACJE!

Loading