Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

Święto Pierwszaków

14 listopada 2015

Uczniowie klas pierwszych przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkolnego. Uczyli się dzielnie tekstów, wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób.

5 listopada 2015 r. to pamiętna data dla Pierwszoklasistów. W tym dniu w murach Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Reymonta w Namysłowie na sali gimnastycznej odbyło się uroczyste „Ślubowanie uczniów klas I”. Pierwszy raz w historii szkoły uroczystość ta została podzielona na dwie grupy z racji dużej ilości uczniów klas I (sześć klas I).

Pierwsza tura odbyła się o godzinie 1630 i brały w niej udział następujące klasy I wraz z wychowawczyniami: klasa I a – wychowawczynie pani mgr Anita Chwedczuk i pani mgr Violetta Gabriel; klasa I b -wychowawczyni pani mgr Alina Kaszyńska oraz klasa I c z wychowawczynią panią mgr Dorotą Habrych.

Druga tura uroczystości pasowania odbyła się o godzinie 1730 i brały w niej udział następujące klasy I wraz z wychowawczyniami: klasa I d – wychowawczyni pani mgr Alina Mikuśkiewicz; klasa I e – wychowawczyni pani mgr Adrianna Włodarczyk oraz klasa I f z wychowawczynią panią mgr Anną Bień.

Tego dnia wśród uczniów klas I od samego rana panowała świąteczna atmosfera. Dekoracja na sali gimnastycznej, przygotowany sprzęt nagłośniający – to wszystko po to, aby ślubowanie pierwszaków wypadło jak najbardziej uroczyście.

Wreszcie nadszedł moment rozpoczęcia. W pierwszej grupie pani Dorota Habrych, a w drugiej pani Iwona Szymków powitały serdecznie rodziców, krewnych, nauczycieli, a szczególnie gorąco uczniów klas pierwszych. Dodatkową atrakcją w uroczystości klas: I d, I e, I f był udział uczennic z klasy V a: Joanny Dorożyńskiej i Nadii Nowak. Zaprosiły one na salę gimnastyczną klasy I i przywitały je w imieniu wszystkich uczniów naszej szkoły recytując wiersze oraz sprawdzając ich umiejętności.

Uczniowie w odświętnych strojach, w kolorowych opaskach na głowach błysnęli talentem. Pięknie recytowali wiersze, śpiewali piosenki i odpowiadali na pytania zadawane przez starsze koleżanki. Przyjaźń i koleżeństwo w grupie rówieśniczej to dowód, że dzieci są gotowe do sumiennej pracy w szkole.

Po zakończonej części artystycznej panie prowadzące w imieniu uczniów zwróciły się do pana dyrektora mgr Piotra Lechowicza i pani wicedyrektor mgr Iwony Fiały o przyjęcie tej grupy dzieci do grona społeczności szkolnej.

W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym , po odśpiewaniu hymnu szkolnego pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pan dyrektor i pani wicedyrektor dokonali symbolicznego pasowania na ucznia. „Pasuję Cię na ucznia” – mówili, dotykając ołówkiem – jak czarodziejską różdżką ramion swoich podopiecznych, a po dokonanym pasowaniu każdy z nich dostał od wychowawczyni pamiątkowy dyplom.

Następnie prowadząca życzyła sukcesów w nauce oraz zapewniała o pomocy i opiece starszych kolegów w szkole i poza nią, a rodzicom pogratulowała tak wspaniałych pociech.

Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci.

Anna Bień

Zdjęcia dzięki uprzejmości Pani Bogumiły Lisek 🙂

Loading