Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

Szkolne święto demokracji – GŁOSUJEMY DO 1 PAŹDZIRNIKA DO GODZ. 12.00

29 września 2020

Ze względu na niską frekwencję, zostaje przedłużony termin głosowania do SU do jutra, do godziny 12.

Prosimy uczniów, którzy jeszcze nie głosowali o oddanie głosu.

KAŻDY GŁOS SIE LICZY!

Poniżej znajduje się link do formularza, dzięki któremu możecie oddać swój głos na trzech wybranych kandydatów do Samorządu uczniowskiego. Uprawnionymi do głosowania są uczniowi klas 5-8 oraz nauczyciele.
Możecie zagłosować tylko raz, używając swojego szkolnego konta google.
Przypominam, że adres ma konstrukcję imię.nazwisko@sp4namyslow.pl

WAŻNE! ZANIM URUCHOMICIE FORMULARZ, ZALOGUJCIE SIĘ WCZEŚNIEJ NA SWOJE KONTO GOOGLE!
W PRZECIWNYM PRZYPADKU POJAWI SIĘ KOMUNIKAT Potrzebujesz uprawnień
Ten formularz mogą wyświetlać tylko użytkownicy w organizacji jego właściciela.

https://liblink.pl/RGHhjN2mTB

Powodzenia
Jutro będzie możliwość zagłosowania na przerwach w pracowni komputerowej nr 18.

Loading