Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE !!!

24 kwietnia 2019

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 29.04., 30.04. i 02.05.2019 r. to dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tych dniach świetlica szkolna zapewnia dzieciom opiekę w godzinach od godz. 7.00 do 16.00 /nie ma obiadu/.

Ze względów organizacyjnych bardzo proszę rodziców uczniów chcących skorzystać z zajęć opiekuńczych organizowanych w szkole w wyżej wymienionych dniach o zgłoszenie tego faktu wychowawcy do dnia 26.04.2019.

Loading