Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

VIII Międzyszkolny Konkurs Poezji Anglojęzycznej

16 marca 2019

Już po raz ósmy miłośnicy poezji anglojęzycznej wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie Poezji Anglojęzycznej, której organizatorem i pomysłodawcą jest pani Justyna Wojnarska. Konkurs odbył się 14 marca 2019 roku. Jury w składzie: Agnieszka Macyszyn-Wejksznia, Wioletta Jeziorska-Borczyk i Barbara Łabowska wysłuchało wielu pięknych recytacji wierszy. Podziwiano techniki wygłaszania utworów poetyckich, warsztatów aktorskich i umiejętności interpretacji. Wszyscy uczestnicy konkursu zasługują na słowa podziwu i uznania. Jury zdecydowało, że w tegorocznym konkursie:
I miejsce zdobyła Julia Łambucka
II miejsce – Szymon Wilczyński
III miejsce – Sandra Dymek oraz przyznano
Wyróżnienie: Jagoda Tułacz i Antoni Kraus.
Zwycięzca otrzymał semestr nauki języka angielskiego w Szkole Języków Obcych Euro a Laureaci drugiego i trzeciego miejsca dostali nagrody w postaci konwersacji z native speakerem w Szkole Języków Obcych Question. O pozostałych uczestnikach również nie zapomniano i obdarowano ich gadżetami ufundowanymi przez wydawnictwo Macmillan oraz Szkołę Question.
Miłym akcentem tego konkursu były przerwy muzyczne w wykonaniu Klaudii Buli, Melanii Grudzińskiej, Mateusza Antosika i Jakuba Zonzel.
W tym miejscu chciałabym podziękować osobom, bez których ten konkurs nie mógłby się odbyć: pani dyrektor Iwonie Fiale, Małgorzacie Golisz, Barbarze Kraus, Ewie Zysiak, Eugeniuszowi Misiowi oraz Joannie Skorupskiej. Konkurs ten stworzył możliwości nawiązania ścisłej współpracy pomiędzy namysłowskimi szkołami i rozwijania pasji dzieci. Dziękuję również wszystkim nauczycielom, którzy pomogli dzieciom w przygotowaniu utworów.

Justyna Wojnarska

Loading