Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

Walentynki 2021

14 lutego 2021

Dziś jest wyjątkowy dzień – walentynki. Ludzie okazują sobie miłość i sympatię. W tym roku w naszej szkole działała zdalna poczta walentynkowa dla klas IV-VIII. Młodsi uczniowie mieli możliwość wysłać walentynki do swoich kolegów i koleżanek w tradycyjnej papierowej formie.
W tym roku Samorząd Uczniowski włączył się w Ogólnopolską Wymianę Walentynek 2021, aby przekazać życzenia uczniom i nauczycielom z innych szkół. Udało nam się wymienić walentynkowe pozdrowienia z aż 95 placówkami z całej Polski! W wymianie brały udział przede wszystkim szkoły podstawowe i zespoły szkół, ale także dostaliśmy życzenia od ośrodków szkolno-wychowawczych, burs międzyszkolnych, liceum ogólnokształcącego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii oraz rzemieślniczej szkoły branżowej. Za wszystkie życzenia serdecznie dziękujemy.

Życzymy wszystkim szczęśliwych walentynek!

Loading