Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

WAŻNA INFORMACJA – ,,Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR’’

15 czerwca 2022

Ważna informacja dla rodziców zakwalifikowanych do projektu ,,Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR’’, Poniżej znajduje się formularz do pobrania, który będzie podstawą przekazania sprzętu komputerowego. Formularze muszą być wypełnione przez rodzica, który złożył wniosek i dostarczone do SEKRETARIATU SZKOLNEGO najpóźniej do 23.06.2022 r. Osoby, które składały wnioski mogą od piątku (17.06) sprawdzić listę osób zakwalifikowanych oraz pobrać i wypełnić formularz w sekretariacie. Można również skontaktować się z sekretariatem szkoły pod nr tel. 77 4100266 w celu sprawdzenia .

W przypadku, gdy zostało zakwalifikowane więcej niż jedno dziecko rodzica formularze powinny być wypełnione na każde dziecko.

Do pobrania:

Formularz w formacie .pdf

Formularz w formacie .doc

Loading