Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

„WĘDRUJĄC KU DOROSŁOŚCI”

6 września 2017

„WĘDRUJĄC KU DOROSŁOŚCI”

TREŚCI NAUCZANIA W KLASIE IV

Lekcja 1 Wspólnota domu, serca i myśli, czyli o funkcjach rodziny
Lekcja 2 Witaj w domu, czyli funkcje prokreacyjna i opiekuńcza
Lekcja 3 Zasady i normy, czyli funkcje wychowawcza socjalizacyjna
Lekcja 4 Miłość, która scala, czyli funkcje psychiczno-uczuciowa i kontrolna
Lekcja 5 Beztroskie chwile w rodzinie, czyli funkcje rekreacyjno-towarzyska, kulturowa i ekonomiczna
Lekcja 6 Człowiek istota płciowa
Lekcja 7 Przekazywanie życia (dla grupy dziewcząt)
Lekcja 8 Przekazywanie życia (dla grupy chłopców)
Lekcja 9 U progu dojrzewania (dla grupy dziewcząt)
Lekcja 10 U progu dojrzewania (dla grupy chłopców)
Lekcja 11 Rodzi się dziecko (dla grupy dziewcząt)
Lekcja 12 Rodzi się dziecko (dla grupy chłopców)
Lekcja 13 Intymność (dla grupy dziewcząt)
Lekcja 14 Intymność (dla grupy chłopców)
Lekcja 15 Obrona własnej intymności (dla grupy dziewcząt)
Lekcja 15 Obrona własnej intymności (dla grupy chłopców)
Lekcja 17 Koleżeństwo
Lekcja 18 Dobre wychowanie
Lekcja 19 Internet świat prawdziwy czy nieprawdziwy?

Klasa V

Lekcja 1. O rodzinie i nie tylko, czyli tematyka naszych spotkań
Lekcja 2. Tworzymy wspólnotę, czyli o funkcji prokreacyjnej oraz ekonomicznej rodziny
Lekcja 3. Jak budować wspólnotę rodzinną, czyli o funkcji kulturowej, rekreacyjno-towarzyskiej oraz integracyjno-kontrolnej.
Lekcja 4. Nie jesteście sami, czyli o funkcji opiekuńczej i socjalizacyjnej rodziny
Lekcja 5. Kiedy dom jest przystanią, czyli o funkcji psychiczno-uczuciowej, wychowawczej oraz samowychowaniu.
Lekcja 6. Gdzie szukać pomocy, gdy zdarzają się problemy?
Lekcja 7. Kobiecość i męskość.
Lekcja 8. Dojrzewanie, czyli u progu dorosłości.
Lekcja 9. Raz euforia, a raz smutek, czyli o chwiejności emocjonalnej nastolatków.
Lekcja 10. Już się zmieniam, staję się kobietą (dla grupy dziewcząt)
Lekcja 11. Czekają mnie zmiany, staję się mężczyzną (dla grupy chłopców)
Lekcja 12. Żeński układ rozrodczy (dla grupy dziewcząt)
Lekcja 13. Męski układ rozrodczy (dla grupy chłopców)
Lekcja 14. Co się ze mną dzieje? Pytania zadawane przez dziewczęta (dla grupy dziewcząt).
Lekcja 15. Co się ze mną dzieje? Pytania zadawane przez chłopców (dla grupy chłopców)
Lekcja 16. Rodzi się dziecko (dla grupy dziewcząt)
Lekcja 17. Rodzi się dziecko (dla grupy chłopców)
Lekcja 18. Sfera intymności – sferą bezpieczeństwa (dla grupy dziewcząt)
Lekcja 19. Sfera intymności – sferą bezpieczeństwa (dla grupy chłopców)

Klasa VI

Lekcja 1. O budowaniu bliskich relacji w rodzinie.
Lekcja 2. Jak mówić i słuchać, czyli o komunikacji w rodzinie?
Lekcja 3. Jak rozwiązywać konflikty?
4. Jak wykorzystać czas wolny? O świętowaniu.
Lekcja 5. Czego jeszcze nie wiem, nie pamiętam… Powtórka z dojrzewania (dla grupy dziewcząt)
Lekcja 6. Czego jeszcze nie wiem, nie pamiętam…Powtórka z dojrzewania (dla grupy chłopców)
Lekcja 7. Nastolatka przed lustrem, czyli o urodzie i nie tylko(dla grupy dziewcząt)
Lekcja 8. Higiena i zdrowie nastolatka (dla grupy chłopców)
Lekcja 9. Jedzenie wrogiem? Anoreksja i bulimia (dla grupy dziewcząt)
Lekcja 10. Zwycięstwo czy porażka, czyli jak spożytkować młodzieńczą energię?
(dla grupy chłopców)
Lekcja 11. Obrona własnej intymności (dla grupy dziewcząt)
Lekcja 12. Obrona własnej intymności (dla grupy chłopców).
Lekcja 13. Więzi koleżeńskie.
Lekcja 14. Radość z przyjaźni .
Lekcja 15. „Nie ma na tym świecie rzeczy doskonałych”, czyli o mediach elektronicznych
Lekcja 16. Cyberprzemoc – jak się przed nią ustrzec?
Lekcja 17. Media a moje miejsce w świecie (dla grupy dziewcząt)
Lekcja 18. Media a moje miejsce w świecie (dla grupy chłopców)
Lekcja 19. Co się w życiu liczy? Plany małe i duże .

Klasa VII

Lekcja 1 Dojrzałość, to znaczy…
Lekcja 2 Dojrzewanie – rozwój fizyczny(dla grupy dziewcząt)
Lekcja 3 Dojrzewanie – rozwój fizyczny (dla grupy chłopców)
Lekcja 4 Dojrzewanie – zmiany psychiczne(dla grupy dziewcząt)
Lekcja 5 Dojrzewanie – zmiany psychiczne (dla grupy chłopców)
Lekcja 6 Przekazywanie życia (dla grupy dziewcząt)
Lekcja 7 Przekazywanie życia(dla grupy chłopców)
Lekcja 8 Mężczyzna i kobieta układ rozrodczy (dla grupy dziewcząt)
Lekcja 9 Mężczyzna i kobieta układ rozrodczy (dla grupy chłopców)
Lekcja 10 Czas oczekiwania
Lekcja 11 Pierwsze kroki w szczęśliwe dzieciństwo(dla grupy dziewcząt)
Lekcja 12 Pierwsze kroki w szczęśliwe dzieciństwo(dla grupy chłopców)
Lekcja 13 Rozwój człowieka
Lekcja 14 Komunikacja w rodzinie .
Lekcja 15 Savoir vivre, czyli zasady dobrego wychowania .

Loading