Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

X Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Anglojęzycznej

6 czerwca 2023
Już po raz dziesiąty odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Anglojęzycznej. 2 czerwca 2023 roku młodzi artyści ze wszystkich szkół podstawowych w Namysłowie:
Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4 Z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoły Podstawowej nr 5, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamiennej oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Ligoty Książęcej.
mogli zaprezentować swoje umiejętności oratorskie i artystyczne przed jury w składzie Marta Góra, Emilia Cybulska, Joanna Cichosz-Juskowiak.

Członkowie jury oceniali uczestników według następujących kryteriów:
interpretacja utworu;
poprawność wymowy;
ogólny wyraz artystyczny (gest sceniczny, rekwizyt, strój)
stopień opanowania tekstu utworu.
Jak zawsze poziom prezentowany przez uczestników konkursu był wysoki, zarówno w zakresie wyrazu artystycznego jak i szerokiego doboru repertuaru. Po długich debatach jury postanowiło przyznać następujące miejsca:
w kategorii klas 4-6:
I miejsce – Nikola Haśko oraz Dominik Lejczak
II miejsce – Mikołaj Tyszecki
III miejsce – Alicja Brudecka
Wyróżnienie – Hubert Czuczwara
W kategorii klas 7-8:
I miejsce – Julia Łambucka
II miejsce – Hanna Tyszecka
III miejsce – brak
Wyróżnienie: Julia Pietrusiak
Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, ufundowane przez Szkołę Podstawową nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Radę Rodziców oraz wydawnictwo Macmillan. Cały konkurs został uświetniony występami muzyczno-tanecznymi naszych wspaniałych uczniów: Alicji Brudeckiej, Franciszka Malczewskiego, Nataszy Wiechy z Hanną Ogielą i Weroniką Lewandowską oraz przesympatycznym zespołem Czwóreczki. Dziękujemy za udział w konkursie wszystkim uczniom a ich opiekunom gratulujemy każdego występu młodych artystów.
Organizator z ramienia szkoły: Justyna Wojnarska

Loading