Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

ZAPISY NA OBIADY I DO ŚWIETLICY

1 czerwca 2016

UWAGA!

ZAPISY NA OBIADY ORAZ DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

ODBYWAJĄ SIĘ COROCZNIE,
DLATEGO TEŻ NALEŻY
WYPEŁNIĆ KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA.

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2016/2017
ODBĘDĄ SIĘ
W DNIACH:

13 – 23.06.2016r.
30 – 31.08.16r.
 1 – 2.09.2016r.

W pierwszej kolejności na świetlicę będą przyjmowane dzieci z klas I-III.

OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA KART NA OBIADY – 1.09.2016
NA ŚWIETLICĘ – 2.09.2016
KARTY ZAPISU SĄ DO ODEBRANIA U NAUCZYCIELI ŚWIETLICY LUB SEKRETARIACIE SZKOŁY,  MOŻNA TEŻ JE POBRAĆ ZE STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY:
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W PRZYPADKU BRAKU KARTY ZGŁOSZENIA NA OBIADY
DZIECKO NIE BĘDZIE MOGŁO KORZYSTAĆ Z WYŻYWIENIA.

Loading