Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

Zgłoszenie na świetlicę i obiady

28 lipca 2023

UWAGA!
ZAPISY NA OBIADY ORAZ DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ ODBYWAJĄ SIĘ COROCZNIE, DLATEGO TEŻ NALEŻY WYPEŁNIĆ KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA.
PODSTAWĄ ZAPISU DZIECKA JEST ZŁOŻENIE PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONEJ KARTY ZGŁOSZENIA
ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2023/2024 ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH
01.08 – 06.09.2023 r.
KARTY ZAPISU NALEŻY WYDRUKOWAĆ ZE STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY LUB POBRAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY I ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY LUB NAUCZYCIELI ŚWIETLICY .
W PRZYPADKU BRAKU KARTY ZGŁOSZENIA NA OBIADY DZIECKO NIE BĘDZIE MOGŁO KORZYSTAĆ Z WYŻYWIENIA.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami korzystania ze świetlicy szkolnej i stołówki.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ I OBIADY i OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW  

Oświadczenie rodziców

Loading