Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

103. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

12 listopada 2021

10 listopada 2021 r., w przeddzień święta państwowego, uczniowie naszej szkoły uczcili 103. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI przez Polskę udziałem w uroczystej akademii zaprezentowanej w świetlicy szkolnej. W tym dniu uczniowie zasiedli na widowni w odświętnych strojach galowych z przypiętymi kotylionami wykonanymi przez Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem Panią Pauliną Bober. W montażu słowno-muzycznym przybliżającym trudną drogę do wolności wystąpili uczniowie z klas: 5a,5b,7a,7d,7c i 8e . Wiersze polskich poetów przeplatane muzyką Chopina zarysowały nastrój, wolę walki polskich patriotów o wyzwolenie z jarzma niewoli. Uroczysty charakter spektaklu podkreśliły pieśni wykonane przez zespół wokalny GAMA („Warszawianka”, „Leguny w niebie” , „Przybyli ułani” , „Nadzieja” z tekstem Adama Asnyka ). Nie zabrakło także „Mazurka Dąbrowskiego”, który został zaśpiewany przez całą społeczność szkolną o godzinie 11. 11. Akademia zakończyła się wspólnym wykonaniem piosenki „Przybyli ułani pod okienko”. Akademia została przygotowana przez Panią Ilonę Górecką we współpracy z Panią Joanną Skorupską, z Panem Eugeniuszem Misiem i Panem Kazimierzem Fiałą.

Loading