Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

Organizacja dnia 12 listopada

3 listopada 2021

UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE !!!

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 12 – XI – 2021 roku to dzień wolny od zajęć dydaktycznych. W tym dniu szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godz. 6.45-16.15 (nie ma obiadu w szkole).
WAŻNE !!!
Ze względów organizacyjnych bardzo proszę rodziców uczniów, chcących skorzystać z zajęć opiekuńczych organizowanych w szkole, o podanie wychowawcy klasy w jakich godzinach dziecko skorzysta z opieki w szkole.
Zgłoszenia do dnia 09.11.2021.

Loading