Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

14 października – Dzień Edukacji Narodowej

10 października 2021

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 14 października 2021roku to dzień wolny od zajęć dydaktycznych. W tych dniach szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej
w godz. 6.45-16.15. W tych dniach nie ma obiadu w szkole.
WAŻNE !!!
Ze względów organizacyjnych bardzo proszę rodziców uczniów, chcących skorzystać z zajęć opiekuńczych organizowanych w szkole, o podanie wychowawcy klasy
w jakich godzinach dziecko skorzysta z opieki w szkole.
Zgłoszenia do dnia 12.10.2021.

Dyrektor Szkoły
Piotr Lechowicz

den

Loading