Rządowy program pomocy uczniom w 2016 „Wyprawka szkolna”

31 sierpnia 2016

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2016, poz. 1045).

Pomoc finansowa przysługuje uczniowi wyłącznie na zakup:

  • podręczników – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego,
  • materiałów edukacyjnych – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.

Loading

Pożegnanie absolwentów 2016

30 sierpnia 2016

23 czerwca 2016 r. odbyło się tradycyjne dla namysłowskiej Czwórki uroczyste pożegnanie absolwentów. W części oficjalnej głos zabrał Dyrektor szkoły – pan Piotr Lechowicz oraz przewodnicząca Rady Rodziców – pani Katarzyna Dyszlewska, która zakończyła w tym roku pełnienie w/w funkcji.

Loading

BEZPŁATNY WSTĘP NA BASEN

30 czerwca 2016

Uczniowie szkół podstawowych 

i gimnazjów mają bezpłatny wstęp
na krytą pływalnię DELFIN (na dowolną ilość wejść)
– po okazaniu legitymacji szkolnej.
Wychowankowie przedszkoli w wieku do lat 5 są także
uprawnieni do bezpłatnego wstępu na basen (pod opieką osoby dorosłej)

Loading

ZWIEDZAMY STOLICĘ

15 czerwca 2016

W dniach 8-10 czerwca klasy V b oraz VI b z wychowawcami i opiekunami wyjechały na 3- dniową wycieczkę do Warszawy. Organizatorami wyjazdu byli Pan Mirosław Adamek i Pani Patrycja Wertepna oraz biuro podróży Alfa Tour z Oleśnicy. Opiekunami byli także: Pan Kazimierz Fiała i Pani Beata Kozieł.

Loading