Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

EGZAMIN VIII KLAS – WAŻNE INFORMACJE

18 maja 2022

DRODZY UCZNIOWIE !   

Przed nami trzy dni egzaminów VIII- klasisty /haromonogram poniżej/.

 • Egzamin jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów klas VIII
 • W dniu egzaminu do szkoły przychodzimy na godzinę 8:15
 • W czasie egzaminów obowiązuje strój galowy.
 • Na egzamin przynieście długopis z czarno piszącym wkładem, dodatkowo na matematykę – linijkę. Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmywalnych i ścieralnych.
 • Na egzamin nie przynosimy sprzętu elektronicznego tj. telefonów komórkowych, smartwatchy, innych urządzeń cyfrowych umożliwiających odbiór i przekazywanie informacji
 • Zapoznajcie się z wytycznymi dotyczącymi organizacji i przeprowadzenia egzaminu. https://oke.wroc.pl
 • Na każdy dzień egzaminu zapewnimy Wam małą butelkę wody, butelka powinna stać na podłodze, przy nodze stolika aby przypadkiem nie zalać materiałów egzaminacyjnych

 Życzymy Wam  powodzenia i trzymamy kciuki

Dyrektor szkoły Piotr Lechowicz

Wicedyrektor szkoły Iwona Fiała

 HARMONOGRAM   EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2022

TERMIN W SZKOŁACH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  CZAS TRWANIA EGZAMINU
1. język polski – 24 maj 2022 r. (wtorek)  – godz. 9:00 120 min. /wydłużony-  180 min./
24-26 maja  2022 r. 2. matematyka – 25 maj 2022 r. (środa)  – godz. 9:00 100 min. /wydłużony- 150 min./
3. język angielski/niemiecki – 26 maj 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00 90 min. / wydłużony- 135 min./

WEJŚCIE DO SZKOŁY W DNIU EGZAMINU I MIEJSCE EGZAMINU

KLASA SALA EGZAMINACYJNA GODZINA WEJŚCIA UWAGI
VIII A

VIII B

VIII C

VIII D

VIII E

świetlica szkolna

sala  nr 13

sala  nr 39

sala nr 26

sala nr  11

od 8:30 – 8:45

od 8:30 – 8:45

od 8:30 – 8:45

od 8:30 – 8:45

od 8:30 – 8:45

Dotyczy wszystkich trzech egzaminów  w kolejnych dniach 24,25 i 26 maja 2022 r.

 

 • Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz – w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych – leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność;
 • do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali. Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu;
 • w czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej;
 • członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych;
 • w przypadku:
  • stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub
  • zakłócania przebiegu egzaminu, lub
  • wniesienia do sali egzaminacyjnej materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE egzamin danego ucznia z danego przedmiotu egzaminacyjnego może zostać unieważniony.

 

Loading