Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW I RODZICÓW W SPRAWIE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

27 sierpnia 2021

Drodzy Rodzice i Uczniowie
Wakacje dobiegają końca. Czekamy na Wasz powrót do szkoły. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 1 września 2021 r.
Godz. 9:00 – klasy V-VIII / plac szkolny, w przypadku opadów deszczu hol główny szkoły/
Godz. 10:00- klasy I- IV / plac szkolny, w przypadku opadów deszczu hol główny szkoły/
Uczniowie i rodzice klas I spotykają się przed rozpoczęciem uroczystości z wychowawcami o godzinie 9:40 na sali gimnastycznej w budynku głównym szkoły.
Po uroczystości odbędą się spotkania uczniów z wychowawcami klas, na których uczniowie otrzymają informacje o tygodniowym planie zajęć i zaopatrzeniu w podręczniki.
Ze względu na nadal panującą pandemię, prosimy wszystkich rodziców i opiekunów o przestrzeganie wymagań sanitarnych tj. dystans społeczny, maseczki wewnątrz budynku, poruszanie się tylko w wyznaczonych strefach.
Proszę o zapoznanie się z organizacją roku szkolnego 2021/2022, wytycznymi MEiN, MZ i GIS oraz zarządzeniem w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązującej na terenie Szkoły Podstawowej Nr4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie od 1 września 2021 r. wszystkie dokumenty znajdują się w załącznikach.

Wszystkim Państwu oraz Wam drodzy Uczniowie życzę udanego, pełnego sukcesów, bezpiecznego i zdrowego kolejnego roku szkolnego.

Dyrektor Szkoły
Piotr Lechowicz

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY ORGANIZACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE OD 01.09.2021

1. Godziny rozpoczynania zajęć i przerw międzylekcyjnych tak jak w poprzednim roku szkolnym / rozpoczęcie zajęć godz.7:30, wydłużenie dnia nauki /

1 lekcja 7.30 – 8.15
Przerwa 8.15 – 8.25
2 lekcja 8.25 – 9.10
Przerwa 9.10 – 9.20
3 lekcja 9.20 – 10.05
Przerwa 10.05 – 10.15
4 lekcja 10.15 – 11.00
Przerwa 11.00 – 11.10
5. 11.10 – 11.55
Przerwa 11.55 – 12.15 – przerwa obiadowa
6. 12.15 – 13.00
Przerwa 13.00 – 13.20 – przerwa obiadowa
7. 13.20 – 14.05
Przerwa 14.05 – 14.15
8. 14.15 – 15.00
Przerwa 15.00 – 15.10
9. 15.10 – 15.55
Przerwa 15.55 – 16.05
10. 16.05 – 16.50
Przerwa 16.50 – 16.55
11. 16.55 – 17.40

ZAŁĄCZNIKI:2. Noszenie maseczek przez uczniów klas V-VIII w przestrzeniach wspólnych tj. na przerwach na korytarzach, przed rozpoczęciem i po zakończonych zajęciach, w toaletach, przed stołówką, w szatniach.
3. Rozpoczynanie i kończenie zajęć bez dzwonków.
4. Możliwość spędzania przerw przez uczniów w klasie /pod opieką nauczyciela/.
5. Możliwość organizowania przerwy przez wychowawców w klasach I-III w innych godzinach.
6. Przerwy dla uczniów na otwartych przestrzeniach w wyznaczonych strefach.
7. Nauczyciele mogą pracować w czasie zajęć edukacyjnych w przyłbicach lub maseczkach.
8. Maksymalne wykorzystanie na wszystkie zajęcia boisk szkolnych i terenów zielonych wokół szkoły / szkolny plac zabaw wyłączony z użytkowania/.
9. Ograniczenie do minimum ilości dokumentów, materiałów, wynoszonych ze szkoły i przynoszonych do szkoły przez uczniów.

ZARZĄDZENIE NR 2 /2021

Komunikat MEiN w sprawie organizacji rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

Wytyczne MEiN, MZ i GIS

Loading