Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

Komunikat Dyrektora Szkoły

10 czerwca 2022

UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE !!!

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 17 – VI – 2022 roku (piątek) to dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

W tym dniu szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godz. 6.45-16.15 (nie ma obiadu w szkole).

WAŻNE !!!

Ze względów organizacyjnych bardzo proszę rodziców uczniów, chcących skorzystać z zajęć opiekuńczych organizowanych w szkole, o podanie wychowawcy klasy

w jakich godzinach dziecko skorzysta z opieki w szkole.

Zgłoszenia do dnia 14.06.2022.

Loading