Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

KOLONIA LETNIA W KUDOWIE- ZDRÓJ

25 kwietnia 2022

Gmina Namysłów po raz kolejny organizuje letni wypoczynek dla dzieci. W wypoczynku mogą wziąć udział uczniowie ze szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Namysłów.
Kolonia zostanie zorganizowana w miejscowości Kudowa- Zdrój w ośrodku „Buenos Aires”, w następujących terminach:
I turnus od 27.06.2022 r. do 03.07.2022 r.
II turnus od 04.07.2022 r. do 10.07.2022 r
III turnus od 11.07.2022 r. do 17.07.2022 r.
IV turnus od 18.07.2022 r. do 24.07.2022 r.
Koszt kolonii letniej wynosi 1000 zł, jednak w zależności od sytuacji rodzinnej organizator przewiduje całkowite lub częściowe zwolnienie z odpłatności.
Z całkowitej odpłatności mogą być zwolnione dzieci:
 będące półsierotami lub sierotami całkowitymi,
 objęte pieczą zastępczą,
 pochodzące z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub narkotykowym,
 czwarte lub kolejne dziecko z rodziny biorące udział w kolonii (pierwsze dziecko-100%, drugie dziecko- 75%, trzecie dziecko- 50%, czwarte dziecko- 0%).
Z odpłatności w wysokości 75% podstawowej kwoty kolonii mogą skorzystać uczniowie pobierający stypendium szkolne o charakterze socjalnym oraz drugie dziecko z rodziny biorącego udział w kolonii (pierwsze dziecko- 100%, drugie dziecko- 75%). W przypadku trzeciego dziecka biorącego udział w kolonii pobiera się opłatę w wysokości 50% podstawowej kwoty kolonii.
Wypoczynek zostanie zorganizowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Ośrodek wynajęty do organizacji kolonii posiada pozytywną opinię Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej potwierdzającą spełnianie wymagań przeciwpożarowych, a także został sprawdzony przez organizatora pod względem warunków sanitarnych.
Dzieci przebywać będą pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, którą stanowią nauczyciele szkół z terenu Gminy Namysłów.
W celu zapisania dziecka na kolonię, prosimy o dokonywanie zgłoszeń w Wydziale Edukacji, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Namysłowie- budynek B, pokój 1B, tel. 774190390. Zapisy rozpoczną się 04.05.2022 r.
Uwaga: decyduje kolejność zgłoszeń!!!

Loading