Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

Komunikat Dyrektora szkoły

25 kwietnia 2022

UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE !!!
Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2 – V – 2022 roku (poniedziałek) to dzień wolny od zajęć dydaktycznych. W tym dniu szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godz. 6.45-16.15 (nie ma obiadu w szkole).
WAŻNE !!!
Ze względów organizacyjnych bardzo proszę rodziców uczniów, chcących skorzystać z zajęć opiekuńczych organizowanych w szkole, o podanie wychowawcy klasy w jakich godzinach dziecko skorzysta z opieki w szkole.
Zgłoszenia do dnia 28.04.2022.

Loading