Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

19 marca 2021

Drodzy Rodzice i Uczniowie klas I-VIII

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. od 22 marca do 09 kwietnia 2021 r. uczniowie wszystkich klas I- VIII będą uczyli się zdalnie.
1. Klasy I- III- przejście na nauczanie zdalne wg dotychczasowego planu zajęć.
2. Klasy IV- VIII – kontynuowanie nauczania zdalnego wg dotychczasowego planu zajęć.
3. Świetlica szkolna czynna bez zmian od godziny 7:00- 16:00. Ze świetlicy i zajęć zdalnych na terenie szkoły mogą skorzystać dzieci klas I- III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczanie COVID- 19. Warunkiem jest wniosek rodzica.
4. Z nauczania zdalnego lub z nauczania stacjonarnego na terenie szkoły mogą również skorzystać uczniowie, którzy ze względu na rodzaj niepełnosprawności lub inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu. Warunkiem jest wniosek rodzica.
5. Stołówka szkolna- nieczynna w okresie 22.03.- 09.04.2021 r.
6. Biblioteka szkolna funkcjonować będzie w formie zdalnej, uczniowie zamawiają książki e-mailem na platformie Librus, odbierają i oddają książki w holu szkoły w oznaczonych pojemnikach.
7. pedagog i psycholog szkolna pracują w formie stacjonarnej zgodnie z tygodniowym planem pracy.
8. Wszystkich uczniów, rodziców i pracowników przebywających na terenie obowiązują dotychczasowe Procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązującej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie od 1 września 2020 r. / maseczki, dystans społeczny, dezynfekcja itd./
Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju prosimy o szczególną ostrożność i przestrzeganie wymagań sanitarnych.

W razie pytań lub wątpliwości proszę dzwonić:
Dyrektor szkoły Piotr Lechowicz; tel. 668529997

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Szkoły
Piotr Lechowicz

 

Loading