Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY- POWRÓT KLAS IV- VIII

13 maja 2021

Drodzy Rodzice i Uczniowie klas IV-VIII
Z wielką przyjemnością informuje, że od 17- 30 maja 2021 r. przechodzimy do nauki w formie hybrydowej /tj. część zajęć prowadzonych w formie zdalnej przez internet, część w formie stacjonarnej w szkole./
Od 31 maja 2021 r. wszyscy wracamy do nauki w szkole w formie stacjonarnej wg dotychczas obowiązującego tygodniowego planu zajęć.

HARMONOGRAM NAUCZANIA HYBRYDOWEGO

HARMONOGRAM NAUCZANIA HYBRYDOWEGO

 

KLASA NAUCZANIE STACJONARNE W SZKOLE* NR SALI* NAUCZANIE ZDALNE

UWAGI

IV A 17,18,19 maja 2021 32 20,21,24 maja 2021 Wg planu zajęć
IV B 17,18,19 maja 2021 37 20,21,24 maja 2021 Wg planu zajęć
V A 17,18,19 maja 2021 11 20,21,24 maja 2021 Wg planu zajęć
VI A 17,18,19 maja 2021 27 20,21,24 maja 2021 Wg planu zajęć
VI B 17,18,19 maja 2021 31 20,21,24 maja 2021 Wg planu zajęć
VI C 17,18,19 maja 2021 25 20,21,24 maja 2021 Wg planu zajęć
VI D 17,18,19 maja 2021 13 20,21,24 maja 2021 Wg planu zajęć
VI E 17,18,19 maja 2021 34 20,21,24 maja 2021 Wg planu zajęć
KLASA NAUCZANIE ZDALNE NAUCZANIE SACJONARNE W SZKOLE NR SALI* UWAGI
VII A 17,18,19 maja 2021 20,21,24 maja 2021 26 Wg planu zajęć
VII B 17,18,19 maja 2021 20,21,24 maja 2021 13 Wg planu zajęć
VII C 17,18,19 maja 2021 20,21,24 maja 2021 30 Wg planu zajęć
VII D 17,18,19 maja 2021 20,21,24 maja 2021 36 Wg planu zajęć
VII E 17,18,19 maja 2021 20,21,24 maja 2021 11 Wg planu zajęć
VIII A 17,18,19 maja 2021 20,21,24 maja 2021 29 Wg planu zajęć
VIII C 17,18,19 maja 2021 20,21,24 maja 2021 39 Wg planu zajęć

* Zajęcia z informatyki (s. 18), muzyki (s. 12), wychowanie fizyczne ( sala gimnastyczna i boiska sportowe)

1. 25,26,27 i 28 maja 2021 r. – Egzamin Ósmoklasisty, dni wolne od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów klas I- VII i 28 maja to dzień wolny również dla uczniów klas VIII. W tych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze na świetlicy szkolnej dla wszystkich uczniów chcących skorzystać z tej formy zajęć. Nie działa stołówka szkolna.
2. Świetlica szkolna dla wszystkich uczniów funkcjonować będzie od 17.05.2021 r. /wtorek/ od godziny 7:00- 16:00.
3. Stołówka szkolna czynna dla wszystkich chętnych uczniów od 17. 05.2021 r.
4. Biblioteka szkolna funkcjonować będzie dla klas I- VIII od 17.05.2021 w formie stacjonarnej.
5. Pedagog i psycholog szkolna pracują w formie stacjonarnej zgodnie z tygodniowym planem pracy.
6. Wszystkich uczniów, rodziców i pracowników przebywających na terenie szkoły obowiązują dotychczasowe Procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązującej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie od 1 września 2020 r. / maseczki, dystans społeczny, dezynfekcja itd./

Z uwagi na bezpieczeństwo i walkę z pandemią COVID-19, prosimy o szczególną ostrożność i przestrzeganie wymagań sanitarnych na terenie szkoły.

Bardzo cieszymy się z Waszego powrotu do szkoły. NIE OBAWIAJCIE SIĘ POWROTU DO SZKOŁY. Jestem przekonany że te ostatnie tygodnie roku szkolnego spędzimy w miłej i przyjemnej atmosferze, znajdując czas na naukę i dobrą zabawę.
W razie pytań lub wątpliwości proszę dzwonić: tel. 668529997

Pozdrawiam
Dyrektor szkoły
Piotr Lechowicz

 

Loading