Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

Komunikat w sprawie wyników egzaminu ósmoklasisty

7 lipca 2021
Odbiór zaświadczeń z wynikami egzaminów klas 8 możliwy będzie  w piątek 9 lipca w godzinach od 9.00 do 15.00 w sekretariacie szkolnym.

Loading