Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

Konkurs na doświadczenie fizyczne

18 marca 2019

fizyka

Regulamin Konkursu na doświadczenie fizyczne

,,Pomysł na —fizykę każdego dnia”

 Konkurs na doświadczenie fizyczne ma charakter prezentacji zjawisk fizycznych.

 1. Do konkursu może przystąpić każdy uczeń gimnazjum indywidualnie oraz uczniowie kl.VII-VIII w grupie liczącej max do 2 osób (każda grupa będzie traktowana jak pojedynczy uczestnik).
 2. Każdy uczestnik konkursu musi przygotować doświadczenie fizyczne, które w czasie eliminacji musi samodzielnie zaprezentować.
 3. Doświadczenie może dotyczyć różnych działów fizyki, dowolnie wybranych przez uczestnika.
 4. Doświadczenie nie może być jedynie kopią doświadczeń proponowanych w podręczniku, musi zawierać jakiś własny pomysł, pokazujący inwencję twórczą uczestnika.
 5. Doświadczenie musi być bezpieczne, nie może zagrażać zdrowiu uczestnika.
 6. Czas trwania prezentowanego doświadczenia nie powinien przekraczać 10 minut.
 7. Podczas prezentacji uczestnik musi omówić swoje doświadczenie (wykazać się znajomością praw fizyki z zakresu obejmującego doświadczenie).
 8. Podczas prezentacji komisja ma prawo zadać kilka pytań dotyczących samej prezentacji jak i wiedzy fizycznej uczestnika z zakresu doświadczenia.
 9. Przy wyłanianiu zwycięzcy komisja będzie brała pod uwagę:
 • Pomysłowość przy projektowaniu doświadczenia
 • Elegancję wykonania doświadczenia
 • Wiedzę ogó1ną z danego zakresu fizyki
 • Umiejętność posługiwania się językiem fizyki.
 1. Podczas prezentacji uczestnik może korzystać z pomocy dostępnych w gabinecie fizyki.
 2. Pomoce własnego pomysłu wykonane do doświadczenia będą mile widziane przez komisję. Jednoczenie ważne jest, by były one proste i wykonane niewielkim kosztem.
 3. Uczestnik podczas prezentacji doświadczenia może mieć dodatkowo własne notatki i pomocnicze plansze przedstawiane w dowolnej formie.
 4. Wskazane jest by uczestnik konkursu konsultował się podczas przygotowań ze swoim nauczycielem fizyki.
 5. Chęć udziału w eliminacjach szkolnych konkursu należy zgłosić do 26  kwietnia 2019 roku do swoich nauczycieli fizyki.
 6. Do udziału w etapie międzyszkolnym zostają zakwalifikowane maksymalnie 2 zespoły uczniowskie z danej szkoły, prezentujące po jednym doświadczeniu ( 4 w przypadku klas gimnazjum i szkoły podstawowej )
 7. Doświadczenia ocenia komisja powołana w tym celu spośród grona nauczycielskiego przez dyrektora szkoły.

Zachęcamy do udziału w konkursie i życzymy odkrywczych pomysłów!

Loading