Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

Konkurs #OSEWyzwanie i mLegitymacja

3 września 2019

Pragnę zachęcić wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie plastycznym o tematyce „SmartSzkoła”. Stworzenie pracy wykonanej w dowolnej technice plastycznej, na temat edukacji cyfrowej i inteligentnej szkoły przyszłości, wykorzystującej szybki i bezpieczny internet oraz nowe technologie w procesie edukacji i zarządzania placówką.

Generalnie chodzi o to, abyście przedstawili plastycznie Wasze wyobrażenie szkoły przyszłości, w której wykorzystuje się nowoczesne technologie zarówno w nauce, jak i w zarządzaniu szkołą. Nadmienię, że przystąpiliśmy do programu mLegitymacja, dzięki któremu wkrótce będziecie mogli na swoich telefonach udowadniać, że jesteście uczniami:-)  Będzie to z pewnością pomocne przy korzystaniu z kolei, muzeów, kina, czy innych wydarzeń, gdzie będziecie mogli, jako uczniowie, korzystać z przysługujących Wam zniżek.

Termin dostarczenia pracy jest bardzo krótki. Otóż chcielibyśmy je otrzymać do 13 września 2019 roku. Parce proszę dostarczyć Panu Tomkowi Śniadeckiemu. Nagrodami w konkursie będą pracownie mobilne, każda składająca się z 16 laptopów umieszczonych w przenośnej szafie z punktem dostępowym do internetu dla szkół uprawnionych do udziału w konkursie. Nagrody zostaną przyznane na podstawie decyzji jury. NASK zastrzega sobie prawo przyznania puli nagród w zależności od liczby zgłoszeń szkół z poszczególnych powiatów i województw. Uczniowie, którzy dostarczą w wyznaczonym terminie swoją pracę, otrzymają ocenę celującą z informatyki. 

Wyciąg z regulaminu…

Szczegółowy opis pracy plastycznej:
a) praca musi zostać przesłana w formacie JPG lub PNG, maksymalna wielkość pliku 5 MB (tą kwestę zostawiamy nauczycielowi informatyki w naszej szkole:-)
b) praca nie może być wcześniej publikowana, ani nagradzana w innych konkursach,
c) praca musi stanowić wyłącznie oryginalną twórczość Uczestnika biorącego udział w konkursie, (uczestnikiem jest Szkoła, wiec możemy przesłać tylko jedną pracę plastyczną, wyłonią w drodze wewnątrzszkolnej oceny)
d) Uczestnik może zgłosić wyłącznie jedną pracę plastyczną.
4. Przy ocenie pracy plastycznej jury, powołane przez NASK, będzie brało pod uwagę:
a) zgodność pracy z tematyką konkursu,
b) oryginalność ujęcia tematu,
c) poprawność wykonania,
d) estetykę oraz kompozycję pracy.
5. Zgłoszone prace plastyczne będą weryfikowane przez NASK w kontekście ich autorskiego charakteru. W przypadku wątpliwości w tym zakresie, NASK ma prawo zwrócić się do Uczestnika z prośbą o dostarczenie dowodów na autorski charakter pracy konkursowej.
6. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad dotyczących wykorzystywania „utworów” osób trzecich, praca plastyczna nie zostanie dopuszczona do Konkursu. W szczególności NASK może
nie zakwalifikować pracy do Konkursu z następujących przyczyn:
a) stwierdzenia jej rażącego podobieństwa do innej pracy zgłoszonej do Konkursu lub
dostępnej w sieci Internet (plagiat),
b) wykrycia w pracy konkursowej treści powszechnie uznawanych za nieobyczajne,
godzące w dobre imię innych osób lub obrażających ich uczucia religijne,
c) stwierdzenia braku powiązania pracy z tematem Konkursu

Więcej informacji tutaj

Regulamin konkursu

Tomek Śniadecki

Loading