Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

14 października 2019 r. dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

7 października 2019

UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE !!!

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 14 października 2019 r.(DEN) to dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tych dniach świetlica szkolna zapewnia dzieciom opiekę w godzinach od 7.00 do 16.00 /nie ma obiadu/.

Ze względów organizacyjnych bardzo proszę rodziców lub uczniów chcących skorzystać z zajęć opiekuńczych organizowanych w szkole w wyżej wymienionym dniu o zgłoszenie tego faktu wychowawcy do czwartku 10.10.2019.

Loading