Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

Międzynarodowy Projektu Edukacyjny ,,Kreatywne prace plastyczne” zrealizowany przez uczniów klasy III a

20 czerwca 2023
W roku szkolnym 2022/23 klasa III a wzięła udział w realizacji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego ,,Kreatywne prace plastyczne” pod kierunkiem Pani Joanny Sokołowskiej – Kowalczyk oraz Pani Lidii Wągrowskiej. Głównym celem projektu jest:
*zaspakajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej i wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności uczestników poprzez działania plastyczne,
*inicjowanie i promowanie twórczości plastycznej we współpracy z nauczycielami,
*arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia psychicznego.

W każdym miesiącu zrealizowaliśmy jedno z trzech zadań podanych przez organizatora .Łącznie każdy uczeń wykonał dziewięć prac, zgodnie z założeniami projektu:
we wrześniu-Słoneczniki – praca plastyczna na materiale higienicznym,
– w październiku – Dynia – praca plastyczna wykonana techniką mieszaną,
w listopadzie – Frotaż z naturalnych liści malowany akwarelą,
– w grudniu – Zamek -praca plastyczna wyklejanka folią aluminiową,
– w styczniu – Zimowe drzewo -praca z wykorzystaniem folii aluminiowej i farb,
– w lutym – Zimowy las -praca z wykorzystaniem gazet i farb,
– w marcu – Bazie – praca plastyczna z wykorzystaniem gazet,
– w kwietniu – Żonkile 3d -wiosenna praca plastyczna z wykorzystaniem foremek do babeczek,
w maju – Wiosenne drzewo -praca z wykorzystaniem bibuły i papieru kolorowego.
Udział w Projekcie wspierał wielokierunkową aktywność uczniów, poprzez organizowanie sytuacji edukacyjnych, które umożliwiały eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń oraz poznawanie polisensoryczne, stymulujące rozwój dzieci we wszystkich obszarach. Twórczość uczniów w postaci działań plastycznych wspierała szczególnie motorykę małą, koordynację wzrokowo-ruchową, integrację sensoryczną, spostrzeganie oraz uwagę. Dzieci bardzo chętnie inspirowały się przygodą, naturą i najbliższym otoczeniem, wykorzystując różne techniki rysunkowe, malarskie, graficzne, papierowe i mieszane. Poprzez wykorzystywanie materiałów przeznaczonych do recyklingu, kształtowały postawy proekologiczne oraz wzmacniały poczucie sprawczości.

Loading