Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

Nie będą odblokowane funkcje aplikacji mobilnej Librus

18 marca 2020

Otrzymaliśmy odpowiedź na zapytanie o możliwość odblokowania w aplikacjach mobilnych zablokowanych opcji. Odpowiedź z firmy Librus poniżej.

Szanowny Panie,

rozważaliśmy udostępnienie Mobilnych dodatków wszystkim użytkownikom aplikacji mobilnej Librus. Jednak napotkaliśmy na trudności techniczne, których na tę chwilę nie jesteśmy w stanie w krótkim czasie rozwiązać. System nie jest przygotowany i przetestowany na okoliczność odgórnego, globalnego uruchomienia Mobilnych dodatków wszystkim użytkownikom. Takie działanie byłoby nagłym, dodatkowym obciążeniem dla naszej infrastruktury serwerowej. Nigdy takiej sytuacji nie testowaliśmy i nie mamy pewności, jak zareaguje na to nasza infrastruktura. W obecnej sytuacji naszym priorytetem jest utrzymanie systemu szkolnego i dostępu przez www. Chcemy też zwrócić uwagę na to, że aplikacja w tej chwili nie jest przygotowana na zastąpienie logowania do systemu przez stronę WWW – nie taki był nasz cel przy jej tworzeniu. Owszem, wersja płatna aplikacji obsługuje zadania domowe, ale tylko w zakresie powiadomienia o ich przydzieleniu. Uczeń nie ma możliwości np. załączania i przesyłania plików do nauczyciela. Aplikacja nie ma też widoku zrealizowanych lekcji, do których można by podpinać zasoby edukacyjne. Nie obsłuży również planowanej przez nas aktualizacji – pokazywania lekcji zaplanowanych.

W zaistniałej sytuacji, chciałbym również zwrócić uwagę, że do dziennika elektronicznego można zalogować się za pomocą dwóch kont:

1. Konto LIBRUS – czyli konto, które służy również do logowania się w aplikacji mobilnej lub widżecie znajdującym się na stronie portal.librus.pl/rodzina. Aby zalogować się na to konto, należy przejść pod adres: portal.librus.pl/rodzina, a następnie po prawej stronie wybrać opcję: Rozpocznij (załącznik nr. 1) lub uruchomić aplikację mobilna LIBRUS z poziomu urządzenia mobilnego. Konto te w podstawowej funkcjonalności jest dostępne całkowicie za darmo. W przypadku chęci korzystania z rozszerzonych usług konieczne jest dokonanie zakupu pakietu Mobilnych Dodatków.

2. Konto LIBRUS Synergia – konto te otrzymują Państwo od szkoły. W ramach tego konta mają Państwo całkowicie darmowy dostęp do poszczególnych modułów, które są udostępniane szkołom w zależności od tego, z jakiego wariantu dziennika szkoła korzysta. Po zalogowaniu się na to konto będą mieli Państwo m.in. darmowy dostęp do modułu wiadomości. Aby zalogować się na konto LIBRUS Synergia proszę o przejście pod adres: portal.librus.pl/rodzina, a następnie wybranie fioletowego przycisku: LIBRUS Synergia – Zaloguj (załącznik nr. 2). Do tego konta należy zalogować się za pomocą loginu cyfrowego, który otrzymali Państwo od szkoły oraz hasła (załącznik nr. 3).

Podsumowująć, aby uzyskać pełny dostęp do nielimitowanej wersji, należy logować się do dziennika elektronicznego za pomocą konta LIBRUS Synergia z poziomu przeglądarki internetowej. Konto LIBRUS, do którego loguje się obecnie rodzic obsługiwane jest w dwóch wersjach: podstawowej (bezpłatnej, ograniczonej – np. brak modułu wiadomości, zadania domowe), rozszerzonej (płatnej, nieograniczonej).

Loading