Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

obiady – maj 2024

6 maja 2024

KONTO NA KTÓRE NALEŻY DOKONYWAĆ WPŁAT ZA OBIADY
SZKOŁA PODSTAWOWA NR4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE
BS NAMYSŁÓW 21 8890 0001 0011 5065 2000 0002

W TYTULE PRZELEWU NALEŻY PODAĆ:
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, KLASA ORAZ MIESIĄC,
ZA KTÓRY DOKANANA JEST WPŁATA

PEŁNA KWOTA ZA OBIADY
ZA MIESIĄC MAJ 2024 R.
WYNOSI 75,00 ZŁ
PŁATNE NA KONTO SZKOŁY
W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 15.05.2024
W szkole odpłatności za obiady dokonuje się „z góry” (czyli za V 2024 płacimy na konto szkoły do 15 V 24 r.), a odliczenia dokonywane są w następnym miesiącu (np. w czerwcu za maj).
W szkole działa SYSTEM 4PARENTS do rejestracji wyżywienia dzieci.
W w/w systemie zostały już naliczone indywidualne opłaty na dany miesiąc.
DZIENNIK LIBRUS NIE SŁUŻY DO REJESTROWANIA NIEOBECNOŚCI DZIECKA NA OBIEDZIE
Nieobecności należy zgłaszać bezpośrednio w SYSTEMIE 4PARENTS
do godz. 8.00 danego dnia.
W przypadku zgłoszenia telefonicznego do sekretariatu szkoły obiady będą odliczane od dnia następnego po zgłoszeniu.
STRONA DO LOGOWANIA:
sp4oinamyslow.4parents.pl
(Każda placówka – szkoła czy przedszkole – ma inną stronę do logowania).

DZIĘKUJĘ RODZICOM ZA TERMINOWE WPŁATY.

Loading