Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

Organizacja dnia 31 października

25 października 2019

UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE !

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 31 października 2019 r. to dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tych dniach świetlica szkolna zapewnia dzieciom opiekę w godzinach od 7.00 do 16.00 /nie ma obiadu/.
Ze względów organizacyjnych bardzo proszę rodziców lub uczniów chcących skorzystać z zajęć opiekuńczych organizowanych w szkole w wyżej wymienionym dniu o zgłoszenie tego faktu wychowawcy do wtorku 29.10.2019.

Loading