Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI KORZYSTAJĄCYCH Z OBIADÓW -SYSTEM 4PARENTS

10 października 2019

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI KORZYSTAJĄCYCH Z OBIADÓW W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W NASZEJ SZKOLE ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI 4PARENTS

Od 1.10.2019r. wprowadzono w naszej szkole elektroniczny system rozliczania płatności za obiady 4parents.
Proszę rodziców dzieci korzystających ze stołówki szkolnej o zalogowanie się do systemu 4parents. Otrzymali Państwo od tej firmy linki aktywacyjne, a wiele osób jeszcze nie zalogowało się. Ułatwi to Państwu i mnie rozliczanie płatności za obiady. Można na tej platformie zgłaszać nieobecności dziecka w razie choroby. Nie należy przesyłać nieobecności dziecka na pocztę szkoły, bo nie zostanie to odnotowane w systemie 4parents i kwota za obiad nie zostanie odliczona. System 4parents nie jest też powiązany z dziennikiem elektronicznym. Nieobecności, które należy zgłaszać wyłącznie do godz. 8.00 w systemie 4parents zostaną automatycznie odnotowane, ale dokonuje tego rodzic, a nie inne osoby.
Nieobecności ucznia w szkole z powodu wycieczki lub zawodów sportowych rejestruje w systemie kierowniczka świetlicy po otrzymaniu od nauczycieli list uczestników wycieczek lub zawodów z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
Na poszczególnych kontach dzieci pojawiać się będą co miesiąc kwoty do zapłaty za obiady. Przypominam, że naliczenia za korzystanie ze stołówki szkolnej za dany miesiąc dokonywane są z góry, a odliczenia – za poprzedni miesiąc. Wpłat należy dokonywać w nieprzekraczalnym terminie do 15-go każdego miesiąca (np. za X 2019r. do 15.10.2019r.).
Dnia 10.10.2019r (czwartek) zostały ponownie wysłane na e-maile, które podali rodzice, konta aktywacyjne do systemu 4parents. Proszę o pilne zalogowanie.

Kierowniczka świetlicy
Ewa Zysiak

Loading