Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

Pasowanie pierwszoklasistow

6 listopada 2022

Dnia 03.11.2022 r. w naszej szkole odbyło się pasowanie na ucznia. Zanim doszło do aktu pasowania uczniowie klasy IA i IB w odświętnych strojach i kolorowych biretach na głowach prezentowali przed zaproszonymi rodzicami i gośćmi swoje umiejętności. Dzieci pięknie śpiewały, recytowały wiersze, rozwiązywały zagadki matematyczne, polonistyczne oraz te dotyczące ruchu drogowego.

Udowodniły, że szanują i kochają swoją ojczyznę. Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowania na uczniów, którego dokonali Pan dyrektor Piotr Lechowicz oraz Pan wicedyrektor Stefan Kostecki w towarzystwie wychowawców klas. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie. Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Loading