Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

Podsumowanie I semestru roku szkolnego 2018/2019

25 stycznia 2019

Namysłów, 25.01.2019 r.

SZANOWNI PAŃSTWO!

Zakończyło się I półrocze roku szk. 2018/2019. Był to szczególny czas ze względu na sukcesy naszych uczniów i szkoły. Z wielką przyjemnością przekazuję Państwu informację o działalności szkoły w minionym okresie i o sukcesach naszych uczniów.
Do największych sukcesów należy zdobycie:

II MIEJSCA WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM SZKÓŁ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO /NA PONAD 200 SZKÓŁ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO/
I i II miejsce w Wojewódzkim Plebiscycie na najlepszych sportowców uczniów

Opiekun drużyn dziewcząt i chłopców -Zygmunt Mikuśkiewicz, Janusz Czapla, Stefan Kostecki.

IV i V miejsce w Województwie Opolskim w grach i zabawach sportowych „Mały Olimpijczyk”

Opiekunowie drużyn: Zygmunt Mikuśkiewicz i Stefan Kostecki.

II MIEJSCE W XVI WOJEWÓDZKIM FESTIWALU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ- ZESPÓŁ GAMA
III MIEJSCE W XIX OGÓLNOPOLSKIM PRZEGLĄDZIE KOLĘD I PASTORAŁEK „BRZESKIE KOLĘDOWANIE – ZESPÓŁ GAMA

Opiekun zespołu- Kazimierz Fiała

Nasi uczniowie udanie rozpoczęli udział w wojewódzkich konkursach przedmiotowych, które zakończą się w II półroczu, zajmując pierwsze miejsca z matematyki, j. polskiego, j. niemieckiego i czołowe miejsca historii i j. angielskiego.

W I półroczu roku szkolnego 2018/2019 realizowaliśmy programy edukacyjne rozwijające kompetencje uczniów i nauczycieli w zakresie nowoczesnych technik uczenia wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych tj. „Szkoła bez barier”, „Moja szkoła, mój sukces”, „Klucz do kompetencji”. W ramach realizowanych projektów zakupione zostały nowoczesne pomoce dydaktyczne do przeprowadzania eksperymentów i sprzęt komputerowy. Doposażamy gabinety w kolejne pomoce dydaktyczne do nowych przedmiotów tj. fizyka, chemia, biologia i geografia.
Systematycznie dokonujemy zakupów innych pomocy dydaktycznych, szkoła zakupiła m.in. 2 zewnętrzne stoły do tenisa stołowego, które zamontowane zostaną w strefie boisk sportowych, rozbudowujemy plac zabaw dla uczniów klas I-III o nowe urządzenia tj. lokomotywa oraz wiele innych pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego, które w znaczący sposób podniosły atrakcyjność i efektywność zajęć edukacyjnych na wszystkich przedmiotach. Zmodernizowaliśmy bibliotekę szkolną. Zakupiono 800 nowych pozycji i lektur, nowoczesne urządzenie wielofunkcyjne i wyposażenie biblioteczne. Całkowita kwota wydatków na pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy to ponad 95 000 złotych.
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom rozbudowujemy dziennik elektroniczny, co znacznie poprawiło i usprawniło formy naszych kontaktów i przekazywanie informacji o osiągnięciach edukacyjnych Państwa dzieci. W tym celu zakupujemy systematycznie niezbędny sprzęt komputerowy, aktualnie rozbudowujemy zakres usługi m.in. o program do wypisywania świadectw.
Gratulując Państwu osiągnięć edukacyjnych, artystycznych i sportowych Waszych dzieci, dziękuję za współpracę i pomoc, która przyczyniła się do naszego wspólnego sukcesu jakim jest wysoki poziom edukacji w naszej szkole.
W imieniu własnym i całej Rady Pedagogicznej życzę Państwu w nowym 2019 roku wszelkiej pomyślności, zdrowia, szczęścia, optymizmu a w związku ze zbliżającym się okresem feryjnym oraz udanego wypoczynku i wielu pięknych chwil w gronie swoich dzieci i bliskich.
 

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Szkoły

mgr Piotr Lechowicz

Loading