Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

Projekt powszechnej nauki pływania – Umiem Pływać.

4 lutego 2020

ZAŁOŻENIA I CELE PROGRAMU
Program powszechnej nauki pływania Umiem pływać jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I – III w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.
ZASADY REKRUTACJI:
– udział dzieci z klas I-III tylko na podstawie wypełnionych przez rodziców imiennych deklaracji oraz zgody RODO
– udział w programie jest bezpłatny, obejmuje ubezpieczony dojazd do pływalni i z powrotem, wstęp na basen, opiekę wychowawczą oraz instruktorów nauki pływania
– są to zajęcia pozalekcyjne, w formie 1 wyjazdu na pływalnię dla 3 grup dzieci jednocześnie
– dzieci będą wyjeżdżały na basen w 15-osobowych grupach, raz na dwa tygodnie na dwie godziny lekcyjne
– zajęcia będą realizowane na terenie 4 pływalni: w Brzegu, w Kluczborku, w Kępnie oraz w Oławie (dokładny przydział dzieci w zależności od dostępności basenu będzie znany po feriach)
– zajęcia będą się odbywały w dwóch turach: od marca do czerwca 2020 r. oraz od września do grudnia 2020 r.

Do pobrania
Zgoda na udział w programie „Umiem pływać”

Oświadczenie RODO

Loading