Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

Zimowisko 2020

4 lutego 2020

Informacja dla rodziców o półkolonii organizowanej
w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
w Namysłowie w roku szkolnym 2019/2020

Zajęcia na półkolonii odbywają się w terminie: 10.02.2020 do 14.02.2020
Kierownik półkolonii: I. Fiała
Wychowawcy: K. Burnecka, M. Kosakiewicz, K. Fiała

Zajęcia w wyżej wymienionych dniach odbywać się będą od godz. 9.00 do godz. 16.00. W dniu 10.02.2020 r. uczestnicy przychodzą do szkoły o godz. 9.00 do świetlicy szkolnej, gdzie zostaną przydzieleni do grup. Wraz z wychowawcą przechodzą do określonych sal. Szkoła zapewnia dzieciom II śniadanie, obiad oraz podwieczorek.

Odbiór dziecka o godz. 16.00.

W piątek 14.02.2020 uczestnicy półkolonii wyjeżdżają do kina „Korona” we Wrocławiu. Dzieciom zapewniamy prowiant (bułkę z szynką, wodę lub sok, banana, batonik) oraz zestaw w Mc Donaldzie. Powrót z wycieczki przed godz. 16.00.

WAŻNE!!!

Proszę zaopatrzyć dziecko w strój sportowy /podpisany worek – dzieci zostawiają w szkole/, piórnik z wyposażeniem. W przypadku, gdy dziecko samodzielnie ma wracać do domu, należy w pierwszym dniu zimowiska dostarczyć wychowawcy pisemne oświadczenie.

————————————————————————————————————————————

OŚWIADCZENIE

Biorę odpowiedzialność za samodzielny powrót mojego dziecka……………………………………… z zajęć zimowiska do domu.

Data ……………………………………. Podpis rodzica ………………………………….

—————————————————————————————————————————-

Loading