Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

Wirtualny 26 Szkolny Festiwal Piosenki

8 kwietnia 2020

Pomimo pandemii postanowiłem spróbować zorganizować festiwal szkolny, jednak w odmiennej formule, wirtualnej. Szanując czas, który poświęciliście na przygotowanie, chciałbym, abyście spróbowali zaśpiewać nie na scenie, ale w swoim domowym zaciszu. Czy będzie łatwiej? Zobaczymy. Dla mnie jest to tak samo nowe doświadczenie, jak pewnie i dla Was. Zapoznajcie się z regulaminem umieszczonym poniżej. Zapraszamy do udziału rodziców i rodzeństwo, bo pamiętajcie #zostańwdomu. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania i wątpliwości, pytajcie przez wiadomości w Librusie. Powodzenia!

Kazimierz Fiała

REGULAMIN
26 SZKOLNEGO FESTIWALU PIOSENKI (WIRTUALNEGO)
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE

I. CELE FESTIWALU

1. Promocja dziecięcej i młodzieżowej kultury muzycznej.
2. Prezentacja uzdolnień muzycznych uczniów i ich rodzin ( rodzeństwo, rodzice, prawni opiekunowie oraz inni członkowie rodzin).
3. Propagowanie wartościowego repertuaru wokalnego i wokalno-instrumentalnego.
4. Zachęcanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym szkoły i środowiska.
5. Prezentacja i rozwijanie talentów i uzdolnień muzycznych uczniów.
6. Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu wśród uczniów.

II. UCZESTNICY

1. Uczestnikami festiwalu mogą być uczniowie klas I – VIIII Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie wraz z członkami swoich rodzin ( rodzeństwo, rodzice, prawni opiekunowie i inni członkowie rodzin).
2. Uczestnicy festiwalu występują w dwóch kategoriach: SOLIŚCI i ZESPOŁY FAMILIJNE. W skład zespołu familijnego wchodzi uczeń SP 4 wraz z dowolnie dobranymi osobami towarzyszącymi np. ze swoim rodzeństwem, rodzicami, opiekunami lub innymi członkami rodziny. Ilość członków w zespole jest dowolna.
3. Każdy uczeń ma prawo wystąpić w kategorii solistów oraz jako uczestnik jednego zespołu familijnego.
4. Każdy solista i zespół prezentuje w formie filmiku jedną piosenkę (może to być dowolna piosenka np. poznana w szkole, na kolonii, obozie itp.) w dowolnym języku.
5. Każda piosenka może być wykonana z podkładem instrumentalnym nie zawierającym żadnej ścieżki wokalnej lub bez podkładu instrumentalnego czyli – a cappella, bądź z własnym akompaniamentem na dowolnym instrumencie.
6. Filmiki z nagraną piosenką należy przesłać do 4 maja 2020 roku na adres:
– soliści i zespoły familijne z klas I – III na adres: wirtualnyfestiwal@wp.pl
– soliści i zespoły familijne z klas IV – VIII na adres: wirtualnyfestiwal2@wp.pl
7. Przesyłane filmiki muszą zawierać dokładny opis:
a) imię i nazwisko solisty
b) klasa do której uczęszcza uczestnik
c) tytuł piosenki
d) nazwa zespołu familijnego
e) skład zespołu familijnego
f) tytuł wykonywanej piosenki przez zespół
g) ze względów technicznych dopuszczalne jest przesłanie filmiku z prezentacją tylko jednej zwrotki i refrenu piosenki
h) organizator sugeruje aby artyści wykonywali utwory w rękawiczkach jednorazowych, a mikrofon zastąpili domowymi gadżetami (dezodorant, tłuczek do ziemniaków, skakanka itp.).
7. KAŻDE ZGŁOSZENIE POWINNO ZAWIERAĆ OŚWIADCZENIE, W KTÓRYM RODZICE LUB OPIEKUNOWIE PRAWNI WYRAŻAJĄ ,BĄDŹ NIE WYRAŻAJĄ ZGODY NA PUBLIKACJĘ PRZESŁANYCH FILMIKÓW NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY I SZKOLNYM FACEBOOK’U.

III. JURY

1. Uczestnicy festiwalu są oceniani przez profesjonalne jury, w skład którego wchodzą nauczyciele niepracujący w Szkole Podstawowej nr 4 w Namysłowie:
Pani Róża Gerlach, Pan Marcin Mysiorek, Pan Krzysztof Odoj
2. Jury w swojej ocenie będzie kierowało się następującymi kryteriami:
• dobór repertuaru,
• intonacja,
• aranżacja,
• ogólne wrażenie artystyczne.
3. Jakość techniczna przesłanych filmów nie będzie miała wpływu na ocenę Jury.
4. Decyzje Jury mają charakter ostateczny.

IV. KATEGORIE KONKURSOWE
1. Soliści oceniani będą na poszczególnych poziomach wiekowych oddzielnie klasy pierwsze, drugie, trzecie, itd.
2. Wszystkie zespoły familijne będą oceniane jako jedna kategoria wiekowa.

V. NAGRODY
1. Ogłoszenie wyników 26 Szkolnego Festiwalu Piosenki nastąpi 1 czerwca 2020 r.
2. Najciekawsze filmiki wybrane przez organizatora festiwalu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły i szkolnym facebook’u.
3. Każdy solista i zespół otrzymuje wirtualny dyplom uczestnictwa w 26 Szkolnym Festiwalu Piosenki.
4. Laureaci pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca w kategorii klas IV-VII otrzymają cząstkową ocenę celującą z muzyki, natomiast pozostali uczestnicy cząstkową ocenę bardzo dobrą z muzyki.
5. Po powrocie do szkoły uczestnicy otrzymają nagrodę – niespodziankę.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przesłanie filmiku do organizatora festiwalu jest równoznaczne z akceptacją całego regulaminu imprezy.
2. Kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator w porozumieniu z Jury.
3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Organizator festiwalu nauczyciel muzyki SP 4 w Namysłowie
Kazimierz Fiała

Namysłów, 8 kwietnia 2020 r.

Loading