Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

Zarządzenie o stawce za obiady

13 marca 2019

Zgodnie z Zarządzeniem Nr2/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej od dnia 1.03.2019r. stawka za obiad dla ucznia wynosi 3,50zł.
Przypominamy, że opłaty za każdy miesiąc są inne w zależności od liczby dni wydawania obiadów. Kwoty te podawane są co miesiąc w ogłoszeniu na stronie szkoły lub w formie pisemnych informacji na terenie szkoły.

Przypominamy również zasady korzystania ze stołówki szkolnej.

ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ
ROK SZKOLNY 2018/19

1. Dziecko może korzystać ze stołówki szkolnej po pisemnym zgłoszeniu przez rodzica/prawnego opiekuna u kierownika świetlicy (Karta Zgłoszenia Dziecka na obiady).
2. W roku szkolnym 2018/19 chęć korzystania z obiadów należy zgłaszać pisemnie do dn. 29.06.2018r. lub w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.
3. Zapisy lub rezygnacja z obiadów następuje z dniem 1-go każdego miesiąca po pisemnym zgłoszeniu co najmniej z 1-tygodniowym wyprzedzeniem.
4. Stołówka szkolna czynna jest w godz. 12.00 – 14.00. Po tej godzinie posiłki nie są wydawane.
*Uczniowie klas I-III spożywają posiłek na dużej przerwie o godz. 12.45
* Uczniowie klas IV-VIII spożywają posiłek na przerwie o godz. 13.30
*Dzieci przebywające na świetlicy lub kończące lekcje o godz. 11.30 spożywają posiłek od godz. 12.00
5. Wpłat za obiady za dany miesiąc należy dokonywać do 15-go dnia każdego miesiąca.
6. Wpłat za obiady można dokonywać u kierownika świetlicy w ustalonych trzech dniach każdego miesiąca (podawanych w osobnym ogłoszeniu) lub na konto szkoły.
7. Od nieterminowych wpłat za wyżywienie naliczane są ustawowe odsetki.
8. Odliczenia opłat za wyżywienie będą realizowane w kolejnym miesiącu po uprzednim zgłoszeniu nieobecności dziecka powyżej 1 dnia. Zgłoszenie musi nastąpić co najmniej 1 dzień wcześniej (gdy jest to planowana nieobecność) lub w dniu rozpoczęcia np. choroby do godz. 8.00 – telefonicznie (Tel. 77 4100266), osobiście lub pisemnie do sekretariatu szkoły lub kierownika świetlicy. W przypadku kiedy rodzic nie zgłosi nieobecności dziecka na obiedzie, odpłatność za obiady nie będzie odliczona.

Kierownik świetlicy Ewa Zysiak

Loading